Kolegijos logotipas Metodinė medžiaga studijų moduliams


Bendrojo aukštojo lavinimo moduliai
Modulio pavadinimas Grupės kodas Studijų forma Dėstytojai Data
KONTROLINIO-EGZAMINO FORMOS Visoms KTK grupėms Elektronine forma KTK Leidykla 2011
Informacinės technologijos Visoms KTK grupėms Dieninės Ramutis Palevičius, Lina Barilienė, Vita Krivickienė 2005
Informacinės technologijos Visoms KTK grupėms Neakivaizdinės Ramutis Palevičius, Lina Barilienė, Vita Krivickienė 2005
Informacinės technologijos Visoms KTK grupėms individualiosios (technikams) Ramutis Palevičius 2005
Filosofija Visoms KTK grupėms Dieninės, neakivaizdinės, individualios Dalia Karčiauskienė 2007
Kompiuterinė braižyba ATE, AE, EE, EUE, ET Dieninės M.Žmuida, J.Jasukaitienė, Z.Ruzgienė 2008
Kompiuterinė braižyba Visoms KTK grupėms Ištęstinės M.Žmuida, J.Jasukaitienė, Z.Ruzgienė 2008
Baigiamojo projekto metodiniai nurodymai Visoms KTK grupėms Dieninės, neakivaizdinės, individualios Patvirtinta KTK 2008
Užsienio kalba (ANGLU k.) Visoms KTK grupėms Dieninės, neakivaizdinės, individualios Sigita Bagdzevičienė, Juratė Juknienė 2005
Užsienio kalba (vokiečiu k.) Visoms KTK grupėms Dieninės, neakivaizdinės, individualios Kristina Bielskienė, Birutė Gakienė, Lilija Mieliauskienė 2005
Taikomųjų tyrimų metodologija Visoms KTK grupėms Dieninės Marija Jotautienė, Esmeralda Štyps 2005
Fizika EE, EUE Dieninės, neakivaizdinės Saulius Kuzmickas 2006
Matematika EUE, EE, S, KT Dieninės Elvyra Augutienė 2010
Fizika ATE Dieninės Artūras Gavėnas 2006
Inžinerinė grafika NA, NE, NEU Neakivaizdinės Dovilė Martišienė, Mykolas Žmuida 2006
Teisė Visoms KTK grupėms Dieninės, Neakivaizdinės Vida Rainienė 2009
Užsienio kalba (anglų k.) S Dieninės J.Juknienė 2006
Inžinerinė grafika Visoms KTK grupėms Nuolatinės B.Požėrienė, Z.Ruzgienė, E.Ruzgys, M.Žmuida 2010
Specialioji ir kompiuterinė braižyba S, K Nuolatinės B.Požėrienė, Z.Ruzgienė 2010
Verslo ekonomika ir vadyba EE, EUE, ET, AE Dieninės, Neakivaizdinės Sandra Rekštienė 2006
Vokiečiu kalbos e mokymosi paketas AE Dieninės Lilija Mieliauskienė, Esmeralda Štyps 2006
Užsienio kalba (vokiečiu k.) S, NS Dieninės, neakivaizdinės Birutė Gakienė 2006
Inžinerinė grafika NS, NK Ištęstinės B.Požėrienė, Z.Ruzgienė 2010
Verslo ekonomika ir vadyba S, K, NS, NK Dieninės, neakivaizdinės Regina Motienė 2009
Matematika 1 AE,ATE,AMA Dieninės Jolita Bučelienė 2010
Matematika 2 AE,ATE,AMA Dieninės Jolita Bučelienė 2010
Profesinis bendravimas EE, ET, ESVS Nuolatinės, ištestinės Aldona Baltrušienė 2012
Užsienio kalba (vokiečiu k.) K, NK Dieninės, neakivaizdinės Birutė Gakienė 2008
Užsienio kalba (anglų k.) K Dieninės J.Juknienė 2008
Užsienio kalba (anglų k.) AE, ATE Dieninės, neakivaizdinės Sigita Bagdzevičienė, Judita Štreimikienė 2008
Užsienio kalba (vokiečiu k.) AE, ATE Dieninės, neakivaizdinės Kristina Bielskienė, Lilija Mieliauskienė 2008
Mechanika ir fizika-mechanika AE, ATE, NA Dieninės, neakivaizdinės Elionora Dainytė, dr. Esmeralda Štyps 2008
Elektrotechnika S, K, NS, NK Dieninės, neakivaizdinės Rolandas Muleravičius 2008
Taikomoji fizika I dalis S Dieninės R. Baltušnikienė 2008
Matematika Visoms grupėms Ištestinės Romutė Augaitienė 2011
Elektrotechnika AE Dieninės Marius Saunoris 2009
Elektrotechnika ir elektronika ATE, NA Dieninės, neakivaizdinės Marius Saunoris 2009
Santraukų rašymas užsienio kalba S, KT, NS, NK Dieninės, neakivaizdinės B.Gakienė, J.Juknienė 2009
Socialinė psichologija Visoms grupėms Dieninės, neakivaizdinės Vida Palaimienė 2009
Taikomosios fizikos (praktinių darbų užduotys) S, KT, NS, NK Dieninės, neakivaizdinės R. Baltušnikienė 2009
Matematika Skolininkams Dieninės Jolita Bučelienė 2007
Santraukų rašymas užsienio kalba Visoms grupėms Nuolatinės, ištestinės S.Bagdzevičienė, B.Gakienė, J.Juknienė,L.Mieliauskienė, J.Štreimikienė 2010
Verslo ekonomika ir vadyba baigiamojo projekto metodiniai nurodymai AMA Nuolatinės, ištestinės Sandra Rekštienė, Skaistė Vaičiukynienė 2011

Moduliai kvalifikacijoms įgyti
Modulio pavadinimas Grupės kodas Studijų forma Dėstytojai Data
Matavimo pradmenų praktika AE, ET Dieninės Valdas Paulauskas, Artūras Aleksynas 2007
Elektros grandinių teorija EE, EUE Dieninės Pranas Smolskas 2005
Elektrotechnika ET Dieninės Pranas Smolskas 2005
Metalų technologija NA, ATE Dieninės, neakivaizdinės Valdas Speičys 2006
Techniniai matavimai ATE, NA Dieninės, Neakivaizdinės Valdas Speičys 2005
Elektronikos įtaisai ET Dieninės Lidija Mickūnienė, Vytautas Valinskas 2005
Elektronikos itaisai, medžiagos ir komponentai EA Dieninės Lidija Mickūnienė, Vytautas Valinskas 2005
Instrumentinės projektavimo priemonės ET Dieninės Zita Žemaitienė, Artūras Aleksynas 2005
Statybinė mechanika S, KT, NS, NK Dieninės, neakivaizdinės Gintautas Udras 2010
Techninė mechanika EE, EUE, ET Dieninės Esmeralda Štyps 2006
Kompiuterinės komunikacijos ET Dieninės Alius Noreika 2006
Skaitmeninis signalų apdorojimas AE, ET Dieninės Vytautas Valinskas 2006
Elektros darbų praktika EE, EUE, NEE, NEUE Dieninės, Neakivaizdinės Valdas Paulauskas, Viktoras Daukša 2007
Fizika (Mechanika) S, KT, NS, NK Dieninės, neakivaizdinės Gintautas Udras 2006
Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai S Dieninės A. Janickas 2006
Statybinės mdžiagos K, S Dieninės, neakivaizdinės Birutė Požėrienė, Albinas Šlekys 2010
Vartotoju bendrieji elektros irenginiai NEUE Neakivaizdinės Antanas Kavaliauskas 2006
Inžinerinė geologija ir gruntu mechanika K, NK, S, NS Dieninės, neakivaizdinės Irena Garmuvienė 2006
Darbo normavimas S, NS, KT Dieninės, neakivaizdinės Rita Baltušnikienė 2006
Aukštosios įtampos technika EE Dieninės Anatolijus Drabatiukas, Renata Stanionienė 2006
Žmogaus sauga ir sveikata NK, NS Neakivaizdinės Irena Garmuvienė 2006
Analoginės grandinės ET Dieninės Algirdas Statkevičius 2006
Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimas ATE, NA Dieninės, neakivaizdinės Angelė Pasvenskienė 2006
Geodezija S, K, NS, NK Dieninės,neakivaizdinės Ona Blankienė 2006
Automobilių techninė priežiura ATE, NA Dieninės, neakivaizdinės Juozas Vizgaitis 2006
Geodezijos praktinių darbų metodika S, K, NS, NK Dieninės,neakivaizdinės Ona Blankienė, E.Šimoliūnas 2010
Radiomontažinė praktika ET Dieninės Valdas Paulauskas, Artūras Aleksynas 2007
Mikroprocesoriai AE Dieninės Šarūnas Kilius 2007
Pastatų konstrukcijos kursinio metodiniai nurodymai S Dieninės Vanda Bekerienė 2008
Geotechnika S Dieninės Raimondas Šadzevičius 2010
Automobilių elektriniai įtaisai AE Dieninės Alius Noreika 2008
Automobilių techninė priežiura (Dažymas) ATE Dieninės, neakivaizdinės Ona Rimkuvienė 2008
Automobilio komunikacijos AE, ATE Dieninės, neakivaizdinės doc.dr.Vytenis Naginevičius, Darius Andriukaitis 2008
Konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos AE Dieninės Ona Rimkuvienė, Valdas Speičys 2008
Naujausi metalo apdirbimo įrengimai AMAT Dieninės, neakivaizdinės doc.dr. Vitas Lendraitis 2008
Terminio apdorojimo technologijos AMAT Dieninės, neakivaizdinės Valdas Speičys 2008
Medžiagu pjaustymo modernūs būdai AMAT Dieninės, neakivaizdinės Gintautas Udras 2008
Specialioji braižyba ATE Dieninės, neakivaizdinės Edvardas Ruzgis 2008
Spartūs metalo apdirbimo būdai AMAT Dieninės, neakivaizdinės Esmerald Štyps 2008
Specialūs metalo apdirbimo įrankiai AMAT Dieninės, neakivaizdinės Elionora Dainytė 2008
Pastatų konstrukcijos konspektas, užduotys S, NS Dieninės, neakivaizdinės Vanda Bekerienė 2008
Kelių tiesimas K, NK Dieninės, neakivaizdinės Vytautas Valaitis 2008
Kelių priežiūra K, NK Dieninės, neakivaizdinės Vytautas Valaitis 2008
Elektronikos pagrindai EE, EUE, NEE, NEUE Dieninės, neakivaizdinės Zita Žemaitienė 2009
Bendroji energetika EE Dieninės Gediminas Daukšys 2009
Elektros įrenginių montavimas EE Dieninės Gediminas Daukšys 2009
Elektros įrenginių eksploatacija EE Dieninės Gediminas Daukšys 2009
Imonių elektrinių įrenginių montavimas ir eksploatavimas EUE Dieninės Gediminas Daukšys 2009
Remonto darbų technologijos S Dieninės Irena Garmuvienė 2009
Kelių projektavimas K, NK Dieninės, neakivaizdinės Benas Berkmonas 2009
Architektūros ir pastatų statybos istorija S, NS Dieninės, neakivaizdinės Lolita Dalbokaitė 2009
Normavimas ir samatos S, SN, K, NK Dieninės, neakivaizdinės Rita Baltušnikienė 2009
Motociklai ir jų TP ATE, NA Dieninės, neakivaizdinė Egidijus Pranckus 2010
Eismo saugumas ATE, NA Dieninės, neakivaizdinės Egidijus Pranckus 2010
Lengvųjų automobilių techninės priežiūros stotys ATE, NA Dieninės, neakivaizdinės Egidijus Pranckus 2010
Automobilio sandara ir techninė priežiūra AE Dieninės, neakivaizdinės Juozas Vizgaitis 2010
Technologinė praktika II (suvirinimas) ATE, NA Dieninės, neakivaizdinės Arūnas Gudynas 2010
Pastatų Šiluminės renovacijos technologijs S, NS Dieninės, neakivaizdinės Edmundas Šimoliūnas 2010
Medžiagotyra ESVS Dieninės Zita Žemaitienė 2010
Statybos organizavimas S, NS Dieninės, neakivaizdinės Vilma Šerkšnienė 2010
Relinė apsauga ir automatika EE, NE Dieninės, neakivaizdinės Algimantas Bendžius 2010

Specializaciniai moduliai
Modulio pavadinimas Grupės kodas Studijų forma Dėstytojai Data
TV sistemos ET Dieninės Alius Noreika 2006